O projektu

Projekat koji smo radili u našoj digitalnoj agenciji bio je izrada digitalnih knjiga sa LMS-om (Learning Management System) za izdavačku kuću koja se bavi prodajom udžbenika za osnovnu školu. Cilj ovog projekta bio kreiranje interaktivnih i zabavnih digitalnih udžbenika koji će poboljšati iskustvo učenja i privući što više korisnika.

Naš tim stručnjaka za web razvoj i dizajn, kao i stručnjaka iz oblasti obrazovanja, radili su sa izdavačkom kućom u cilju razumevanja njihovih potreba. Kako bi se kreirale interaktivne udžbenike, koristili smo najsavremenije tehnologije kao što su HTML5, CSS i JavaScript.

LMS sistem koji smo implementirali u ovom projektu omogućio je nastavnicima praćenje napretka svojih učenika, dodeljivanje zadataka, kao i razmenjivanje informacija sa svojim učenicima. Osim toga, digitalni udžbenici su prilagođene različitim uređajima, što omogućava učenicima da ih koriste na računarima, tabletima i mobilnim uređajima.

Ovaj projekat je bio uspešan i rezultirao je poboljšanjem iskustva učenja i povećanjem korisnika ove izdavačke kuće. Digitalni udžbenici su dostupni za sve škole i nastavnike širom zemlje, a izdavačka kuća je takođe ima mogućnost da ih plasira i na međunarodnom tržištu.

  • Datum

    01.09.2022.

  • Ime klijenta

    Fondacija Alek Kavčić

Pogledajte projekat