The English Book Digital

O projektu

Projekat se sastojao od izrade digitalnih udžbenika za izdavačku kuću koja se specijalizuje za prodaju udžbenika engleskog jezika za osnovne i srednje škole. Digitalni udžbenici su integrisani sa Sistemom za upravljanje učenjem (LMS) koji je uključivao različite funkcije u cilju unapređenja iskustva u učenju. Jedna od ključnih funkcija LMS-a bila je njegova integracija sa Zoom-om, što je omogućavalo komunikaciju u realnom vremenu između učenika i nastavnika unutar zatvorenih grupa.

LMS je takođe uključivao veliki broj interaktivnih zadataka i aktivnosti dizajniranih da privuku pažnju učenika i čine samo iskustvo učenja interaktivnijim, dinamičnijim i zabavnijim. Zadaci i aktivnosti su usklađeni sa programom i dizajnirani da pomognu učenicima da vežbaju i obnavaljaju usvojeno gradivo.

Pored interaktivnih zadataka, LMS je takođe pružao nastavnicima alate za praćenje napretka učenika. Ovo je uključivalo mogućnost pregleda progresa učenika na određenim zadacima i aktivnostima, kao i opšti napredak kroz kurs. Ovi podaci su korišćeni da se identifikuju oblasti gde su učenici imali poteškoća i da se prilagodi nastava kako bi adekvatnije odgovarala njihovim potrebama.

Generalni cilj ovog projekta bio je kreiranje digitalnih udžbenika koji su zanimljivi i interaktivni, i koji pružaju nastavnicima alate potrebne da efikasno podrže i prate svoje učenika. Integracija LMS-a sa Zoom-om, veliki broj interaktivnih zadataka i praćenja napretka pomogla je izdavaču da pruži moderno i napredno iskustvo učenja.

  • Datum

    01.09.2022.

  • Ime klijenta

    The English Book

Pogledajte projekat